Кваліфікаційний іспит

22.08.2015

Кваліфікаційний іспит

Кваліфікаційний іспит

Кваліфікаційний іспит

Кваліфікаційний іспит проводиться з метою перевірки знань претендентами вимог законодавства Російської Федерації до здійснення діяльності з управління багатоквартирними будинками у формі комп’ютерного тестування дозволяє формувати і доводити до кожного претендента індивідуальний набір тестів у режимі реального часу. За прийом кваліфікаційного іспиту плата з претендента стягуватися не буде.

До кваліфікаційного іспиту допускається претендент, інформація про який міститься в реєстрі дискваліфікованих осіб.

Кваліфікаційні іспити будуть, проводяться в аудиторіях Державного бюджетного освітньої установи додатковому професійному центрі підвищення кваліфікації фахівців Санкт-Петербурга «Регіональний центр оцінювання якості освіти та інформаційних технологій» за адресою:

Санкт-Петербург. Миргородська вул. д. 16, згідно з графіком затвердженим рішенням Ліцензійної комісії Санкт-Петербурга по ліцензуванню діяльності з управління багатоквартирними будинками.

Порядок проведення кваліфікаційного іспиту та порядок визначення результатів кваліфікаційного іспиту затверджено наказом Міністерства будівництва і житлово-комунального господарства Російської Федерації від 05.12.2014

№ 789/пр «Про затвердження Порядку проведення кваліфікаційного іспиту, порядку визначення результатів кваліфікаційного іспиту, Порядку видачі, анулювання кваліфікаційного атестата, порядку ведення реєстру кваліфікаційних атестатів, форми кваліфікаційного атестата, переліку питань, пропонованих особі, що претендує на отримання кваліфікаційного атестата, на кваліфікаційному іспиті».

Для здачі кваліфікаційного іспиту претенденту необхідно безпосередньо подати заяву в Ліцензійну комісію. Прийом заяв здійснюється Інспекцією, на яку покладено функції забезпечення діяльності Ліцензійної комісії за адресою: Санкт-Петербург. Малоохтинский пр. будинок 68,

літера А, каб. 146, або воно може бути спрямоване з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (в електронній формі) на електронну адресу Інспекції: gzhi@gov.spb.ru .

При направленні заяви у формі електронного документа воно повинно бути засвідчене в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, що регулює відносини у сфері електронного документообігу.

Заяви приймаються з понеділка по четвер з 9-00 до 18-00, у п’ятницю

з 9-00 до 17-00, перерва на обід з 13-00 до 13-48. Субота, неділя — вихідні дні.

У передсвяткові дні тривалість прийому скорочується на одну годину і припиняється на одну годину раніше.

Загальний довідковий телефон: (812) 576-06-81.

Заява претендента до кваліфікаційного іспиту повинно містити такі відомості про претендента:

а) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

б) паспортні дані;

в) електронну адресу, за якою може бути направлено електронне повідомлення про реєстрацію претендента.

Заява претендента має містити згоду претендента на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку його персональних даних у відповідності зі ст. 9 Федерального закону від 27.07.2006

№ 152-ФЗ «Про персональних даних», а саме вчинення дій, передбачених

п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ «Про персональних даних» (Збори законодавства Російської Федерації, 2006, № 31, ст. 3451; 2014, № 23,

ст. 2927).

Претендент повинен з’явитися на кваліфікаційний іспит до часу, визначеного в повідомленні про допуск, маючи при собі паспорт громадянина Російської Федерації або інший документ, що посвідчує особу.

Претендент, який не має при собі паспорта громадянина Російської Федерації або іншого документа, що засвідчує його особу, або запізнився до початку кваліфікаційного іспиту, вважається не з’явилися на кваліфікаційний іспит.

Загальний перелік екзаменаційних питань кваліфікаційного іспиту включає питання про 200 з декількома варіантами відповідей, один з яких є правильним затверджено наказом Мінбуду Росії від 05.12.2014 № 789/пр (Додаток № 4.).

При проведенні комп’ютерного тестування кожен претендент отримує індивідуальний набір тестів, сформований з переліку питань, які пропонуються претендентам на кваліфікаційному іспиті, автоматично в режимі реального часу шляхом довільної вибірки.

Загальний час для відповідей на всі питання індивідуального набору тестів становить не більше 120 хвилин з моменту отримання індивідуального набору тестів.

Індивідуальний набір тестів складається із запитань з 100 питань. За кожну правильну відповідь на запитання у формі тесту претендент отримує 2 бали, за неправильну відповідь або відсутність відповіді — 0 балів. Претендент, який отримав за відповіді на всі питання індивідуального набору тестів менше 86 відсотків максимально можливої кількості балів, вважається не склали кваліфікаційний іспит.

Претендент отримує доступ до індивідуального набору тестів автоматично після введення індивідуального ідентифікаційного номера.

Претендент отримує доступ до кожного наступного питання індивідуального набору тестів для відповіді на нього після відповіді на попереднє запитання. Перегляд відповідей на питання індивідуального набору тестів претендентом не допускається.

Доступ претендента до індивідуального набору тестів припиняється автоматично після відповіді на останнє питання індивідуального набору тестів або після закінчення часу, відведеного для відповідей на всі питання індивідуального набору тестів.

В ході проведення кваліфікаційного іспиту претенденту забороняється:

а) користуватися законодавчими та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, довідковими, технічними та іншими матеріалами, а також засобами зв’язку і комп’ютерної техніки;

б) спілкуватися з іншими претендентами, а також передавати їм будь-які записи або матеріали;

в) залишати приміщення під час кваліфікаційного іспиту.

За порушення зазначених вимог, претендент видаляється з приміщення, в якому проводиться кваліфікаційний іспит, і вважається не склали кваліфікаційний іспит.

Результати кваліфікаційного іспиту оголошуються ліцензійною комісією не пізніше 5 робочих днів з дати його проведення. Датою оголошення ліцензійною комісією результатів кваліфікаційного іспиту вважається день надіслання йому повідомлення про результати цих рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або у формі електронного документа, підписаного електронним підписом на електронну адресу, вказану претендентом при реєстрації.spb.ru.

При направленні заяви у формі електронного документа воно повинно бути засвідчене в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, що регулює відносини у сфері електронного документообігу.

Заяви приймаються з понеділка по четвер з 9-00 до 18-00, у п’ятницю з 9-00 до 17-00, перерва на обід з 13-00 до 13-48. Субота, неділя — вихідні дні.

У передсвяткові дні тривалість прийому скорочується на одну годину і припиняється на одну годину раніше.

Загальний довідковий телефон: (812) 576-06-81.

Нормативно правові акти Федеральних органів виконавчої влади

Короткий опис статті: іспит

Джерело:

Кваліфікаційний іспит

Також ви можете прочитати