Як пишеться «сходи.. Покажчик слів до розділу «Правопис.

16.08.2015

§ 48. -очк-, -ечк-. В іменниках із суфіксом-очк-(-ечк-) початковий ненаголошений голосний суфікса передається літерами (після парних твердих приголосних) і е (в інших випадках): лампочка (лампа ), ванночка, вазочка, кофточка, матуся, Ніночка, Аллочка, Вовочка; тітонько, Іванку, Олечка, Раечка; година (час ), ім’я (ім’я ), насіннячко, ранок. Наголос на суфіксі — в єдиному слові містечко.

Такий же орфографічний вигляд мають іменники зі зменшувально-пестливим суфіксом-к-. утворені від іменників на-ка, -ко, -ки: дитинко (від дівча ), прялочка, сосочка, загородочка, саночки (санки ); крихта, лієчку, віконечко (від віконце ) і т. п. (в них літерами о і е передається побіжний гласний, див. § 64 ).

Примітка. Відхиляються від сучасної норми написання типу тетичка, Володічка, Раичка (як і традиційне в сучасних текстах стилізоване написання Вєнічка Єрофєєв ). Написання-ичк — в кінці основ (не під наголосом) нормально для слів, утворених за допомогою суфікса-к — від іменників з основою на-иц-, -ич-, напр. сходи — лестнічка, млин — млинок, ґудзик — гудзичок, ножиці — ножиці, фабрика — фабричка, Едик — Едічка.

§ 83. В групах приголосних один з приголосних може не вимовлятися: в поєднаннях стн, стл, здн, рдц, рдч, стц, здц, нтск, ндск, ндц, агентств, стск це середній приголосний, в поєднаннях осіб, вств — початковий приголосний. Наявність невимовного приголосного перевіряється підбором іншої форми того ж слова чи іншого спорідненого слова, де цей приголосний вимовляється, напр. чес т ний ( чесний, честь ), страс т ний (пристрасний, пристрасть), радос т ний (радісний, радість), женої т ний ( разом ), крес т ний, крес т нік (хрест, хрестити), округ т ний (навкруги), кос т ний (кістка), пакос т нік (капость, пакостити), хлес т нути (шмагати), хрус т нути (хрустіти), несчас т ний і счас т ливый (щастя), завис т ливый (заздрість), с т лать (стелю), поз д ний (запізнитися), праз д ний (празден), наїзник д нік (їздити), сер д цє, сер д цевина, сер д чишко (серця, серцевий), крес т цовый (крижі), іс т ца (позивач), під уз д ци (вуздечка), гиган т ський (гігант), голлан д ський і голлан д ци ( Голландія, голландець ), аген т ство ( агент ), марксис т ський (марксист, див. § 84 ); з л нце (сонячний), здра в ствовать, здра в ствуй (здоровий, здоров’я), я в ствовать (явний).

Ср. слова, що не мають невимовних приголосних, напр. жахливий (жахливий), небезпечний, небезпека (небезпечний), відсталим (косен), майстер (майстер), панувати (влада, владний), брати участь (участь), слати (посилати), интриганский, інтриганство (інтриган).

Винятку. Всупереч перевірці за традицією пишуться слова: блиснути ( хоча блищати), склянка ‘скляний посудину’ (хоча скло, скляний), серчать ( хоча сердитися), скатертинка ( хоча скатертину; але скатерочка).

Примітка. У деяких випадках непроизносимый приголосний не піддається перевірці, напр. у слові почуття, т у слові сходи (в останньому випадку приголосна т пишеться всупереч перевірці словом драбинка ). Написання таких слів слід запам’ятовувати, як і слів, де можна запідозрити зайву приголосну, напр. простувати (прямувати), страви (страви), ровесник.

Короткий опис статті: сходи Покажчик слів до розділу «Правопис». Як пишеться «Як пишеться «сходи». ». Правила орфографії та пунктуації російської мови онлайн. Повний академічний довідник за ред. Ст. Ст. Лопатіна. Як пишеться «сходи». покажчик слів словник правила орфографія української мови онлайн академічний довідник Лопатин правопис

Джерело: Як пишеться «сходи». Покажчик слів до розділу «Правопис»

Також ви можете прочитати